Евангелие по Йоан, глава 7:37, 38

КОЙТО Е ЖАДЕН… „А в последния ден, великия ден на празника, Исус застана и извика, казвайки: Ако е някой жаден, нека дойде при Мене и да пие. Който вярва в Мене, реки от жива вода ще потекат отвътре му, както рече Писанието..“ Йоан 7:37, 38 Днес четем за събитията свързани с празника на Шатроразпъване, един … Продължете с четенето на Евангелие по Йоан, глава 7:37, 38